Join the club

Bestuur

Het bestuur van TV de Gevers regelt dat alle tennisactiviteiten georganiseerd worden. Zoals recreanten tennis, de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie en de toernooien.

Het bestuur van TV de Gevers werkt nauw samen met het bestuur van NIJC Gevers om te zorgen dat alle tennissers kunnen genieten van de tennisbanen en het gezellige clubhuis. De oorspronkelijke bedoeling van het complex is een ijsbaan, dus maken we tussen november en maart ruimte voor de mogelijkheid van een natuurijsbaan.

Voorzitter TV Gevers: Nico Verdoes
Penningmeester: Edwin Compier
Sponsoring en communicatie: Mascha Gelauf
Contact: bestuur@tvgevers.nl

Commissies

Jeugdcommissie
Kevin Noordermeer
Marjan van der Niet
Babs Barnhoorn
Lia van der Holst
Contact: jeugdcommissie@tvgevers.nl

Competitieleider Barbara Noort *
Contact: competitie@tvgevers.nl

Recreanten
Contact: bestuur@tvgevers.nl

Sponsorcommissie
Susanne Blok **
Sandra van der Niet
Linda Barnhoorn *
Mascha Gelauf ***
Contact: sponsors@tvgevers.nl

Toernooicommissie
Aaron Koeman **
Patricia Sanders
Susanne Blok **
Sandra van der Niet
Mascha Gelauf ***
Linda Barnhoorn *
Getrude van Vuuren
Mieke Guijt
Contact: toernooicommissie@tvgevers.nl

* Competitieleider
** Toernooileider


Ledenadministratie:
Contact: voorlopig tennisabonnement@nijcgevers.nl en in cc naar ledenadministratie@tvgevers.nl

Nico
Verdoes

Voorzitter

Barbara
Noort

Competitieleider

Kevin Noordermeer

Jeugdcoördinator

Edwin Compier

Penningmeester

Mascha
Gelauf

Toernooileider, communicatie en sponsoring

Het park

Het tennispark van NIJC Gevers bestaat uit 9 gravelbanen en 7 Probounce banen. Alle tennisbanen zijn voorzien van Led-verlichting.

In het winterseizoen, van november tot en met maart, worden de gravelbanen weggehaald en wordt er, bij voldoende vorst, een ijsbaan aangelegd.


Historie

Op 26 november 1892 werd de “Noordwijkse IJsclub” opgericht. In de periode van 1901 tot 1967 ging het bestuur op zoek naar een vaste locatie voor een ijsbaan. Het bestuur van de vereniging maakte gebruik van de recessie in de bollenwereld en huurde land om een ijsbaan op te maken. In 1967 is men op het huidige park aan de Gooweg beland.

Omdat men in het verleden ook te maken had met het regelmatig wegblijven van strenge winters, moest worden gezocht naar een nieuwe inkomensstroom. De combinatie schaatsen en tennis bleek de oplossing. In 1976 is men begonnen met drie tennisbanen. Door de enorme wachtlijst werden dat er al snel meer.

Omdat de grondslag van onze vereniging een schaatsvereniging is, betekent dit dat in de winterperiode de gravelbanen weggehaald worden zodat het park winterklaar is voor eventuele vorst. Dat betekent niet dat er niet kan worden getennist, want de 7 Probounce banen zijn het gehele jaar beschikbaar, behalve wanneer er een ijsbaan ligt.

Een schaatsvereniging die in 2017 maar liefst 125 jaar bestond en een tennisvereniging die in 2016 haar 40-jarig bestaan heeft gevierd, is iets waar we trots op zijn. Wij heten daarom iedereen van harte welkom op ons mooie park en in ons gezellige clubhuis.